Dobry start dla Twoich dzieci

Razem pracujemy na wykształcenie naszych dzieci

Zapraszamy do naszej szkoły

Aktualności

INFORMACJA

Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli.

Przypominamy ważne terminy w dalszej rekrutacji:

23 marca 2020 r.

Komisja Rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola.

(Lista została wywieszona na głównych drzwiach wejściowych do Przedszkola).

Uwaga!

Dziecko zakwalifikowane nie oznacza, że jest przyjęte do Przedszkola.

24 i 25 marzec 2020 r.

Wszyscy Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola muszą złożyć „Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola”.

Brak złożenia w terminie poświadczenia woli będzie traktowane jako rezygnacja zakwalifikowanego kandydata
z miejsca w przedszkolu na rok szk. 2020/21.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa,
w/w potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola można:

– pobrać na stronie internetowej, wypełnić i przesłać na adres e-mail przedszkola:
zpo_krzywaczka@wp.pl w formie skanów lub fotografii dokumentów.

Załącznik 1


Zarządzenie nr 22/2019/2020
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce
z dnia 16 marca 2020 r.


§1

W związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce zamyka teren szkolny obejmujący boiska szkolne i plac zabaw do odwołania.


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Mirosław Chmiel
Dyrektor
ZPO w Krzywaczce


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy rodziców, że w sprawach pilnych możliwy jest kontakt ze szkołą przez adres mailowy zpo_krzywaczka@wp.pl


INFORMACJA

Ze względu na  wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego Szkoła funkcjonuje w systemie wewnętrznym, co oznacza zamknięcie jej w tym czasie dla Petentów.

W związku z powyższym dodatkowa rekrutacja uzupełniająca odbywa się drogą elektroniczną. Podanie o zapisanie dziecka do szkoły prosimy składać na adres e-mailowy: zpo_krzywaczka@wp.pl

Można również kontaktować się telefonicznie ze szkołą: 12 273 00 30


Szanowni Państwo,

w związku z zawieszeniem zajęć, uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 16.03.2020 r. nauczyciele będą zamieszczać w dzienniku elektronicznym (w zakładce wiadomości) wykaz zagadnień do pracy dziecka w domu.

Z poważaniem
Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce


Skip to content