KONKURS PLASTYCZNY
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ , STROIK I KARTKĘ

„… Palmy – pachną jak łąka
w samym środku lata.
Siada mama przy stole,
A przy mamie – tata.
I my.
Wiosna na nas zza firanek zerka,
a pstrokate pisanki
chcą tańczyć oberka.
Wpuśćmy wiosnę.
Niech słońcem
zabłyśnie nad stołem
w wielkanocne świętowanie,
jak wiosna wesołe! ….”

Organizator konkursu
• Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce

Cel konkursu
• Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy i stroików i kartek w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm i stroików oraz kartek.

Zasady uczestnictwa
• Konkurs skierowany jest dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum ZPO
w Krzywaczce .
• Jeden uczestnik może złożyć prace 3 prace (kartkę, stroik, palmę)
• Palmy, wielkanocne stroiki, kartki oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
-I KATEGORIA-uczniowie klas I-III
-II KATEGORIA –uczniowie klas IV-VI
-III KATEGORIA-uczniowie klas I-III gimnazjum
• Podpisane prace (autor, klasa, wiek)
należy dostarczyć do dnia 29 lutego 2016 do nauczyciela plastyki.
• Formy plastyczne, materiały i technika prac dowolna/preferowane materiały naturalne/
• Jury konkursu oceniać będzie kreatywność i oryginalność wykonanych prac. Ogłoszenie wyników odbędzie się 1 marca 2016r.
• Organizator przewiduje nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

mgr Małgorzata Susarska

Comments are closed.

Skip to content