Kwiecień w szkolnej świetlicy

Kwietniowe zajęcia koncentrowały się wokół tematu przeciwdziałania agresji. Dzieci poznawały różne sposoby komunikowania się oraz radzenia sobie ze złością. Z zapałem uczestniczyły w zajęciach warsztatowych prowadzonych w kręgu, oraz licznych pogadankach i dyskusjach. W trakcie zajęć kładziono szczególny nacisk na wzmocnienie poczucia własnej wartości i integrację uczniów.  Rozbudzano również zainteresowania czytelnicze dzieci świętując Dni Książki. W trakcie których gościliśmy uczennice klasy VI, które czytały dzieciom fragmenty ulubionych książek.

Z racji Świąt Wielkiej Nocy dzieci poznawały zwyczaje i tradycje świąteczne. W trakcie zajęć plastycznych ozdabiały pisanki, a także tworzyły przestrzenne kurczaki i baranki.

mgr Agnieszka Piechota

Comments are closed.

Skip to content