REGULAMIN   KONKURSU

„MISTRZ   PIEKNEGO   CZYTANIA”

 

Cele konkursu:

 1. Promocja czytelnictwa.
 2. Popularyzacja książek dla młodzieży znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej;
 3. Propagowanie kultury czytelniczej;
 4. Docenienie dbałości o piękno języka ojczystego;
 5. Wdrażanie do staranności przekazu językowego;
 6. Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III – VII oraz II-III G

Zadania dla uczestników:

 1. Wybranie ciekawego fragmentu z dowolnej książki, niebędącej lekturą, najlepiej wypożyczonej ze szkolnej biblioteki.
 2. Przygotowanie się do pięknego głośnego czytania wybranego fragmentu.
 3. Czas czytania – do 1 minuty.  Po przekroczeniu tego czasu sygnał dźwiękowy przerwie prezentację.

Termin konkursu:

koniec listopada 2017

Przebieg konkursu:

Każdy uczestnik konkursu czyta 2 fragmenty utworów:

 • wybrany przez siebie fragment prozy (czas prezentacji – do 1 minuty)
 • wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję (czas zapoznania się z tekstem i zastanowienia się nad interpretacją –1 minuta).
 • Jury dokona oceny w trzech kategoriach wiekowych:

Uczniowie klas III-IV,  V-VII, II – III G

 Ocenie podlegać będzie:

 • dykcja;
 • interpretacja;
 • właściwy dobór tekstu do osoby;
 • umiejętność radzenia sobie z nowym tekstem
 • ogólne wrażenia artystyczne.

Zapisy: wychowawcy, nauczyciele j. polskiego, bibliotekarze

Comments are closed.

Skip to content