WRZESIEŃ W ŚWIETLICY

Nowy rok  szkolny na świetlicy rozpoczęliśmy od pogadanki na temat bezpieczeństwa. Omówiliśmy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze do i ze szkoły,  a także znaczenie najważniejszych znaków drogowych. Dzieci zapoznały się  z  regulaminem świetlicy, normami zachowania i zasadami bezpieczeństwa w czasie zajęć świetlicowych. Wspominały swoje najciekawsze przygody wakacyjne, prezentowały pamiątki i wakacyjne skarby. Ponadto dzieci rozmawiały na temat hasła: „Żyjemy zdrowo i dbamy o swoje zdrowie”. Podczas zajęć wykonały piramidę zdrowego odżywiania oraz opracowały jadłospis promujący zdrowy styl życia. W ostatnim tygodniu września powitaliśmy Panią Jesień. Rozmawialiśmy na temat barw i darów jesieni. Dzieci rozwiązywały zagadki,  rebusy i śpiewały piosenki. Przez cały miesiąc dzieci z zapałem  wycinały, malowały i kolorowały, a wszystkie prace plastyczno-techniczne można podziwiać na  stronie internetowej w zakładce świetlica szkolna, na  gazetkach w sali świetlicowej, a także na gazetce na korytarzu przy wejściu do szkoły. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach tanecznych, ruchowych i czytelniczych.

mgr Agnieszka Łabędź

 

 

Comments are closed.

Skip to content