Szkolna Akcja Profilaktyczno – Edukacyjna „UNIKAJ ZAGROŻEŃ!” 
w ramach obchodów Światowego  Dnia bez Tytoniu 2018

O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i to wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony każdego roku w dniu 31 maja. Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto zwraca uwagę na zagrożenia związane z używaniem  tytoniu. Z okazji tego dnia w naszej szkole została zorganizowana Szkolna Akcja Profilaktyczno – Edukacyjna „UNIKAJ ZAGROŻEŃ!”. To bardzo ważne, by mówić głośno o ryzyku, jakie niesie palenie tytoniu.  W tym celu przygotowano dla uczniów i rodziców gazetki profilaktyczno – edukacyjne, zainteresowanym  rozdano ulotki informacyjne. W czasie przerw  przeprowadzono z uczniami  pogadanki profilaktyczne pod hasłem: „Trzymaj formę – unikaj zagrożeń”, czyli jak dbać o własne zdrowie.

Celem naszych działań jest kształtowanie u uczniów właściwych postaw prozdrowotnych, szczególnie dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Wierzymy, że nasze działania będą owocne w przyszłości.

Pedagodzy
Gaweł/M. Miś

Comments are closed.

Skip to content