DNI WOLNE OD NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego uprzejmie informuje, iż dodatkowe dni wolne od nauki (wynikające z § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) w roku szkolnym 2018/2019 zostały ustalone dla szkoły podstawowej 8 dni:

29 X

30 X

31 X

2 XI

2 I

3 I

4 I

2 V.