DNI WOLNE OD NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego uprzejmie informuje, iż dodatkowe dni wolne od nauki (wynikające z § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) w roku szkolnym 2019/2020 zostały ustalone dla szkoły podstawowej 8 dni:                                     

  • 31 października
  • 2 stycznia
  • 3 stycznia
  • 21 kwietnia
  • 22 kwietnia
  • 23 kwietnia
  • 24 kwietnia
  • 12 czerwca

Comments are closed.

Skip to content