STYCZEŃ W ŚWIETLICY

Minął kolejny miesiąc zajęć świetlicowych. W styczniu dzieci rozmawiały o tym, jak spędziły święta i witały nowy rok. Wysłuchały pogadanki na temat sposobów witania nowego roku w różnych krajach. Doskonaliły znajomość nazw pór roku, miesięcy i dni kalendarza. Zapoznały się z rodzajami i historią kalendarza. W tygodniu poprzedzającym ferie zimowe wychowankowie wysłuchali pogadanki: „Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe”. Układały hasła o bezpiecznych zabawach zimowych. Uczestniczyły w burzy mózgów na temat zimowych aktywności i organizowania czasu wolnego. Po feriach dyskutowały o roli babci i dziadka w ich życiu, więzi łączącej ich z dziadkami. Tworzyły listę pomysłów na uczczenie dnia Babci i Dziadka. Redagowały życzenia dla dziadów.

Comments are closed.

Skip to content