„Dzień Bezpiecznego Internetu: DZIAŁAJMY RAZEM!”.

Dnia 5 lutego 2019 roku zorganizowaliśmy szkolną kampanię profilaktyczno – edukacyjną pod hasłem przewodnim: „Dzień Bezpiecznego Internetu: DZIAŁAJMY RAZEM!”.

Swoimi działaniami wpisaliśmy się w międzynarodowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Tegoroczna edycja zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu twórczego i bezpiecznego środowiska on – line.

W czasie trwania akcji zaangażowani uczniowie wykonali plakietki z hasłem „DBI 2019 – Biorę udział!”, podczas przerw zorganizowano przemarsz z transparentami, w czasie którego wręczano ulotki edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów i rodziców. Uczniowie chętnie uczestniczyli w pogadankach i rozmowach kierowanych na temat korzyści i zagrożeń płynących z korzystania z Internetu, szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku niepokojących sygnałów.

Na potrzeby kampanii przygotowano na szkolnych korytarzach kąciki informacyjno – edukacyjne oraz gazetki edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów i rodziców na temat zasad bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu, zagrożeń w sieci oraz punktów pomocowych.

Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali plakaty profilaktyczne propagujące ideę bezpiecznego Internetu, prace te można było obejrzeć na wystawie na szkolnych korytarzach.

Zaplanowano także zajęcia profilaktyczne z przedstawicielami Policji dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej oraz oddziału gimnazjalnego.

Zaś uczniowie klas III – VI sprawdzą swoją wiedzę ze znajomości zasad bezpiecznego Internetu w zorganizowanym quizie, z poszczególnych klas zostanie wyłoniony ekspert do spraw bezpiecznego Internetu, uczeń otrzyma pamiątkowy dyplom oraz upominek.

Podejmujemy realizację poszczególnych, mając na uwadze, że wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Comments are closed.

Skip to content