Regulamin Szkolnego Konkursu

pt. „Mój wymarzony zawód”


 1. Postanowienia ogólne:
 • Konkurs realizowany jest w ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas V – VIII oraz oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej w Krzywaczce.
 • Prace uczestników konkursu oceniane będą w następujących kategoriach:

– uczniowie klas V – VI (kategoria: praca plastyczna i prezentacja multimedialna);

– uczniowie klas VII – VIII, III G (kategoria: praca plastyczna i prezentacja multimedialna).

 • Dla laureatów konkursu przewidziano drobne upominki, dyplomy oraz pochwały.
 • Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie.
 • Miejsce składania prac: gabinet pedagoga szkolnego.
 • Czas trwania konkursu: 18.03 – 19.04.2019r.
 • Organizatorzy konkursu:  mgr Katarzyna Gaweł, mgr Grzegorz Bochenek
 1. Cele konkursu:
 • Promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcenie uczniów do aktywnego planowania swojej kariery zawodowej.
 • Rozwijanie zainteresowań i promowanie zawodów przyszłości.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji.
 1. Warunki przystąpienia do konkursu:
 • Opracowanie i przygotowanie jednej z niżej wymienionych form:
  • plakat reklamowy  formatu A4 lub A3 w dowolnej technice plastycznej lub grafice komputerowej;
  • ulotka (format i technika wykonania dowolna);
  • prezentacja multimedialna w programie PowerPoint.
 • Prace konkursowe powinny przedstawiać wybrany zawód.
 • Uczestnicy wykonują prace samodzielnie i indywidualnie. Każdy uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę.
 • Przy ocenie prac Komisja weźmie pod uwagę:

– zgodność z tematyką konkursu;

– walory artystyczne i estetyczne;

– ciekawą interpretację proponowanej tematyki- zawodu;

– oryginalność, pomysłowość i samodzielność wykonania.

Comments are closed.

Skip to content