MARZEC W ŚWIETLICY

W marcu wychowankowie uczcili Dzień Kobiet. Wysłuchali pogadanki na temat historii tego święta i roli kobiety w życiu społecznym i rodzinnym. W ramach zajęć czytelniczych wzięli udział w quizie „Baśniowe bohaterki”. W drugim tygodniu dzieci rozmawiały o starych zawodach, wynalazkach i cudach techniki. Oglądały albumy i prezentacje o świecie sprzed kilkuset lat. Projektowały wynalazki jeszcze nieodkryte. 21 marca wychowankowie powitali wiosnę. Rozmawiali na temat ciekawostek przyrodniczych na podstawie własnych obserwacji i tekstów. Zdobyli wiedzę o wiosennych zwyczajach różnych gatunków zwierząt. Pod koniec miesiąca dzieci rozmawiały o tym, co jest niezbędne, aby być zdrowym i sprawnym. Korzystały z piramidy zdrowego żywienia. Spisały katalog zdrowego stylu życia. Podczas zajęć plastycznych wykonały liczne prace plastyczno-techniczne.

Comments are closed.

Skip to content