Podsumowanie udziału w projekcie

Piękna Nasza Polska Cała

We wrześniu 2018 roku nasze przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza Polska  Cała. Wszelkie działania podejmowanie w trakcie trwania projektu miały na celu kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i rozbudzanie w dzieciach miłości do ojczyzny. Dzięki zajęciom, zabawom i konkursom zachęcaliśmy przedszkolaków do poznawania historii naszego kraju. Zadania, które zrealizowaliśmy:

 • Nauka czterech zwrotek Hymnu Polski- Mazurka Dąbrowskiego i odśpiewanie go ze wszystkimi dziećmi i nauczycielami naszej szkoły, podczas uroczystej akademii
  z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę ( 9 listopada 2018 roku,
  11.11).
 • Zorganizowanie uroczystego apelu z okazji 11 listopada oraz przedstawienie krótkiej inscenizacji w wykonaniu dzieci 5 i 6 letnich.
 • Nauka piosenek o tematyce patriotycznej: „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Płynie Wisła płynie…” oraz „Rodzinny Kraj”.
 • Nauka wiersza o tematyce patriotycznej pt. : „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełza.
 • Zorganizowanie kącika patriotycznego w sali przedszkolnej.
 • Grupowa praca plastyczna „Strój ludowy naszego regionu”. Wykonanie stroju krakowianki przez dzieci z grupy I.
 • Zapoznanie dzieci z zabawami ludowymi „Budujemy mosty”, „Uciekaj myszko”
  i „Stary niedźwiedź” .
 • Zorganizowanie zajęć kulinarnych, podczas których dzieci własnoręcznie przygotowały ciasto na pierniczki.
 • Wzięcie udziału w ogólnopolskiej kampanii BohaterOn. Dzieci ozdobiły kartki dla bohaterów, a następnie wybrały się na pocztę by osobiście je wysłać.
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych „Moja mała Ojczyzna- Polska, mój piękny kraj”.
 • Przeprowadzenie pokazu mody patriotycznej.

Udział w projekcie był dla nas wspaniałym doświadczeniem. Dzieci z dużym zaangażowaniem wykonywały kolejne zadania. Poprzez zabawę i rywalizację poznawały historię Polski i stawały się małymi patriotami.

Agnieszka Piechota

Comments are closed.

Skip to content