KWIECIEŃ W ŚWIETLICY

 

W kwietniu wychowankowie świetlicy rozwijali swe zdolności językowe i recytatorskie. Wysłuchali pogadanki na temat przysłów i powiedzeń w polskiej tradycji. Wzięli udział w zawodach w tłumaczeniu frazeologizmów „Kto pierwszy, kto wie?”. Dyskutowali, dlaczego warto korzystać ze słowników. W drugim tygodniu dzieci zapoznały się z możliwościami wtórnego wykorzystania różnych przedmiotów. W burzy mózgów próbowały odpowiedzieć na pytanie: jak można zapobiegać powstawaniu śmieci? Ponadto rozmawiały nt. znaczenia przyrody w życiu człowieka. Dzieci aktywnie włączyły się w szkolną akcję edukacyjną Światowy Dzień Zdrowia, wykonały plakaty promujące zdrowie. Tuż przed świętami Wielkiej Nocy wysłuchały pogadanki : „Dlaczego jajo jest symbolem Wielkanocy?”. Opowiadały o świętach i zwyczajach w ich domach, wzięły również udział w turnieju „Co było pierwsze: jajo czy kura?”. „Zaczarowany świat na półce” był ostatnim tematem kwietnia. Wychowankowie zastanawiali się, dlaczego warto dbać o książki i przypomnieli sobie zasady korzystania z biblioteki i czytelni. W trakcie zajęć czytelniczych zapoznali się z twórczością różnych autorów. Kwiecień był miesiącem bardzo kreatywnym. Dzieci wykonały liczne prace plastyczno-techniczne, które można podziwiać na gazetkach świetlicowych.

Comments are closed.

Skip to content