Krzywaczka, 09.05.2019 r.

SZANOWNI  RODZICE

 Wakacyjny dyżur przedszkoli

 


Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że

podczas wakacji dyżur dla dzieci z całej gminy będą pełniły przedszkola w Sułkowicach:

1)  w lipcu – Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. św. Mikołaja w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56;
2)  w sierpniu – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, ul. Kwiatowa 16.

         Jednocześnie Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że jest możliwe zorganizowanie  dyżuru wakacyjnego Przedszkola Samorządowego w Krzywaczce w miesiącu lipcu 2019 roku pod warunkiem zgłoszenia minimum 20 dzieci.

           Zapisu dziecka należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r.  w sekretariacie szkoły.

           Odpłatność za korzystanie dziecka z przedszkola w czasie wakacji uiszcza się do 5 dni od dnia podpisania umowy. Przewidywany koszt dziennego wyżywienia wynosi 10.00 złotych od dziecka.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (12) 273-00-30

Dyrektor ZPO w Krzywaczce
Mirosław Chmiel

Comments are closed.

Skip to content