MAJ W ŚWIETLICY

Maj wychowankowie  świetlicy rozpoczęli od pogadanki na temat obchodzonych świąt: Święta Pracy, Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja. Zapoznali się z wierszami i pieśniami o tematyce patriotycznej. W drugim tygodniu dzieci poznały zawody wykonywane  w mieście i na wsi, zanikające i nowopowstałe, niebezpieczne, najbardziej odpowiedzialne i artystyczne. W tygodniu poświęconym przyjaźni próbowały odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy powinien mieć prawdziwy przyjaciel. Poznały sposoby rozwiązywania konfliktów, a także rozwijały swoje umiejętności w zakresie współpracy i współdziałania w grupie. Kolejny tydzień dedykowany był najważniejszym osobom w życiu dziecka – rodzicom. Dzieci wspólnie poszukiwały odpowiedzi na pytanie, jak postępować, by stworzyć kochającą rodzinę? Wysłuchały pogadanki na temat roli i znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka. Wspólnie budowały definicję rodziny. W ostatnim tygodniu rozmawiały na temat gier i zabaw. Tworzyły katalog wspólnych gier i zabaw, zastanawiały się nad ich wartością. Podczas zajęć plastycznych dzieci poznały nowe techniki plastyczne, wykonały liczne prace, które zdobią wnętrze świetlicy i korytarz szkoły. W trakcie zajęć muzycznych przygotowały montaż muzyczno-taneczny, który zaprezentowały podczas akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Comments are closed.

Skip to content