CZERWIEC W ŚWIETLICY

Czerwcowe zajęcia zostały poświęcone następującym zagadnieniom: Dzień Dziecka, To już lato, Tacy byliśmy, Podróże małe i duże. Podczas zajęć wychowankowie wysłuchali pogadanki na temat swoich praw i obowiązków. Poznali postać Janusza Korczaka. Zapoznali  się z historią i działalnością organizacji UNICEF. Rozmawiali na temat charakterystycznych cech lata. Rozwiązywali krzyżówki, zagadki i rebusy. Dzieci wspólnie dokonały oceny i analizy swojej aktywności na zajęciach, wywiązywania się z obowiązków, poprawnego zachowania oraz zaangażowania na rzecz świetlicy w mijającym roku szkolnym. Na zakończenie zajęć poznały historię wielkich odkryć geograficznych a także przybliżyły sobie wiedzę na temat kontynentów. Podzieliły się swoimi planami i marzeniami dotyczącymi zbliżających się wakacji. Dzieci przypomniały sobie również zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnego odpoczynku.

Comments are closed.

Skip to content