INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce uprzejmie informuje, że w sekretariacie szkoły można składać wniosek o obniżenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Dotyczy to rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.