Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2019

„Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.”

/Leonardo da Vinci/

10 października to szczególna data – w tym czasie na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego,  ma ono  zwrócić uwagę opinii publicznej na problematykę zaburzeń psychicznych oraz promować zdrowie psychiczne. Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem przewodnim: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie samobójstwom”.

Nie jest tajemnicą, że człowiek w dobrostanie psychicznym dużo łatwiej radzi sobie z trudnymi sytuacjami, z ograniczeniami zewnętrznymi i ma większą motywację do samorozwoju. Dlatego tak ważna jest promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Naszym  zadaniem jest także wspieranie tworzenia pozytywnego i otwartego na wychowanka i jego potrzeby klimatu, który jest warunkiem koniecznym dla stworzenia atmosfery i kultury przyjaznej i wzmacniającej dobre strony każdego ucznia. W codziennej pracy staramy się wspierać uczniów w rozwijaniu ich umiejętności życiowych pomocnych w dalszym rozwoju oraz w radzeniu sobie z wszelkimi trudnościami.

Nasi uczniowie również wpisali się w obchody tego święta. W ramach szkolnej kampanii przygotowano gazetki profilaktyczno – edukacyjne nt. „Jak  dbać o kondycję psychiczną?”, prowadzono rozmowy kierowane i pogadanki z uczniami, wykonano plakietki ze wzmacniającymi i motywującymi hasłami i cytatami, które następnie rozdano wśród społeczności szkolnej. Wychowankowie  mieli za zadanie odkryć w sobie mocną stronę, ale również  dostrzec w innych pozytywną cechę, wręczając tej osobie plakietkę z odpowiednim hasłem. Głównym celem tych działań było wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączyli się w tegoroczne obchody, towarzyszył im uśmiech i pozytywna energia.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Pedagog szkolny
Katarzyna Gaweł

Comments are closed.

Skip to content