PODZIĘKOWANIA

DLA RADY RODZICÓW

ZA DZIAŁALNOŚĆ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

     Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski
w Krzywaczce składa Państwu serdeczne podziękowania za całoroczne zaangażowanie w kreowaniu pozytywnych przemian w Naszej Szkole.

     Dziękuję za aktywny udział w Naszych wspólnych przedsięwzięciach,
za bezinteresowną pomoc i ofiarność.

     Nasza Szkoła ma wielu przyjaciół, którzy otwierają serce na nasze potrzeby. Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób możliwa jest realizacja wybranych celów.

     Wyrażam przekonanie, że nasza dotychczasowa współpraca przyczyniła się do dalszego rozwoju Naszej Szkoły i Przedszkola.

     Życzę Państwu satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, sukcesów
w realizacji planów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

     Dziękuję wszystkim Rodzicom, Rodzicom pracującym w trójkach klasowych, a w szczególności Radzie Rodziców :

Pani Przewodniczącej – Barbarze Szlachetce,

Pani Wiceprzewodniczącej – Gabrieli Moskal,

Pani Sekretarz/Skarbik – Agnieszce Rusek-Więcek,

pozostałym Członkom Rady: Pani Agnieszce Kaczor, Pani Renacie Siemieńskiej oraz komisji Rewizyjnej: Pani Przewodniczącej – Agacie Gołąb-Wardędze, członkom: Panu Radosławowi Dywan, Panu Jackowi Żbik.

 

                                                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                                                             Dyrektor ZPO w Krzywaczce

                                                                                                             Mirosław Chmiel

Comments are closed.

Skip to content