LISTOPAD W ŚWIETLICY

W listopadzie  dzieci rozmawiały o tradycji obchodów dnia Wszystkich Świętych, wspominały swoich bliskich, którzy odeszli. Oglądnęły prezentację „Dziady i Halloween” dotyczącą słowiańskich i angielskich obyczajów. W tygodniu poświęconym dobremu wychowaniu dzieci doskonaliły umiejętności poprawnego zachowania się w różnych sytuacjach w szkole i poza nią. Wzięły udział w zabawach kształtujących i utrwalających nawyk stosowania zwrotów grzecznościowych. Rocznica odzyskania niepodległości stała się tematem przewodnim trzeciego tygodnia zajęć świetlicowych. Dzieci wysłuchały legendę o powstaniu państwa polskiego.  Próbowały odpowiedzieć na pytanie, co to jest patriotyzm i co daje nam niepodległość. Przypomniały sobie symbolikę i znaczenie polskich symboli narodowych. Andrzejki i katarzynki, czyli zabawy i rozmowy o zwyczajach ludowych zakończyły listopadowe spotkania.  Dzieci wysłuchały pogadanki „W świeci magii i czarów”. Tworzyły Świetlicową Księgę  Wróżb. Poznały znaczenie swoich imion. Rozwiązywały zagadki, rebusy  i krzyżówki. Ponadto wychowankowie włączyli się w szkolną kampanię o prawach dziecka, a także wzięli udział w Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym przygotowanym przez starsze koleżanki z klasy VIII, pod opieką pani pedagog Katarzyny Gaweł.

Comments are closed.

Skip to content