REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”


1. WARUNKI UCZESTNICTWA :

 • Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas I-VI Szkoły Podstawowej uczęszczający na świetlicę szkolną.
 • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.

2. CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

3. ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

4. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 16 grudnia 2019 roku do pani Agnieszki Łabędź (do świetlicy szkolnej).

5. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
 2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 1. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody za trzy pierwsze miejsca.
 2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 19 grudnia 2019 roku.

 Organizator:  mgr Agnieszka Łabędź

Comments are closed.

Skip to content