Informacja
dla Rodziców dzieci urodzonych w latach 2014– 2017
obecnie uczęszczających do przedszkola

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.)
dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do Przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice tych dzieci składają w sekretariacie szkoły
Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego”
w nieprzekraczalnym terminie: od 11 lutego 2020 roku do 17 lutego 2020 roku
(deklaracje do pobrania w sekretariacie szkoły).

 Nabór do przedszkola dla pozostałych dzieci będzie prowadzony
od 18 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r.


Comments are closed.

Skip to content