STYCZEŃ W ŚWIETLICY

Nowy rok kalendarzowy wychowankowie rozpoczęli od swobodnych wypowiedzi na temat minionych świąt, sylwestra i Nowego Roku. Na zajęciach redagowali postanowienia i życzenia noworoczne dla swych bliskich, kolegów i koleżanek. Poznali historię kalendarza i zegara. Rozwiązywali zagadki, rebusy i krzyżówki. Drugi tydzień stycznia został poświęcony Kochanym Babciom i Dziadkom. Rozmawiali o drzewie genealogicznym, szacunku i miłości, roli dziadków w rodzinie, potrzebie dbania o tradycje i zwyczaje. Dzieci opowiadały o tym, jakie cechy cenią u babć i dziadków i za co ich kochają. Tuż przed feriami wysłuchały pogadanki na temat: „Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe?”. Rozmawiały na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie. Stworzyły kram pomysłów na temat promowania aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz zdrowej rywalizacji. Przez cały miesiąc brały udział w zajęciach plastyczno-technicznych, wokalnych i tanecznych.

Comments are closed.

Skip to content