Od dnia 16.03.2020 r.  do  25.03.2020 r. w szkole i w przedszkolu nie będą odbywały się żadne zajęcia, placówki te zostają zamknięte.

Szanowni Rodzice

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce uprzejmie informuje, że w dniach
12.03.2020 r. – 13.03.2020 r. zapewnione będą dzieciom zajęcia opiekuńcze zgodnie z obowiązującym tygodniowym  podziałem lekcji. Od dnia 16.03.2020 r.  do  25.03.2020 r. w szkole i w przedszkolu nie będą odbywały się żadne zajęcia, placówki te zostają zamknięte.

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową szkoły oraz dziennik elektroniczny.

Z poważaniem
Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce


Comments are closed.

Skip to content