lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce uprzejmie informuje, że:

15 kwietnia 2020 r.
Komisja Rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej.

(Lista została wywieszona na tablicy przed wejściem do szkoły.)

16 i 17 kwietnia 2020 r.
Wszyscy Rodzice dzieci zakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2020
z dnia 31 stycznia 2020 r. zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do I klasy.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w/w potwierdzenie można złożyć w formie elektronicznej poprzez pobranie ze strony internetowej szkoły druku potwierdzenia, wypełnienie i przesyłanie zdjęcia dokumentu na adres e-mailowy: zpo_krzywaczka@wp.pl

Załącznik 1


Comments are closed.

Skip to content