Szanowni Rodzice Dzieci Przedszkolnych

W związku z ogłoszonym II etapem odmrażania gospodarki, w tym możliwością otwarcia od 6 maja 2020 r. przedszkoli na podstawie decyzji władz samorządowych, proszę Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych o przekazanie wstępnej informacji do 04.05.2020 r. do godz. 12.00, do sekretariatu szkoły ewentualnie wychowawcy grupy:  czy od dnia 11 maja 2020 r. deklarują Państwo powrót dziecka na zajęcia opiekuńcze do oddziału przedszkolnego.

Z opieki przedszkola będą mogły skorzystać dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Informuję, że biorą Państwo pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola, bowiem nadal istnieje realne zagrożenie zakażeniem COVID – 19 zarówno u dziecka jak i pozostałych członków rodziny.

Zgłoszeń można dokonać na:

– adres mailowy zpo_krzywaczka@wp.pl

na telefon sekretariatu 12 3230030 w dniu 04.05.2020 w godz. 7.00 – 12.00

– u wychowawczyni grupy.

Po ewentualnym otwarciu przedszkola praca placówki będzie uregulowana wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na czas epidemii.

Otwarcie przedszkola będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarno – epidemiologicznej, zabezpieczeniu niezbędnych środków dezynfekujących oraz opracowaniu koniecznych procedur.

Dyrektor ZPO
Mirosław Chmiel

W załączniku znajdują się wytyczne GIS , MZ oraz MEN dotyczące ewentualnego otwarcia przedszkoli.

Załącznik

Comments are closed.

Skip to content