ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły 31 lipca 2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00


Comments are closed.

Skip to content