12 i 13 listopada

Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) dni 12 i 13 listopada
(tj. czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce


 

Comments are closed.

Skip to content