Dyrekcja, nauczyciele

Kadra Zespołu Placówek Oświatowych
im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce

 

mgr Mirosław Chmiel – Dyrektor ZPO

E-mail: miroslaw.chmiel@zpokrzywaczka.pl

mgr Anna Bochenek – Wicedyrektor ZPO

E-mail: anna.bochenek@zpokrzywaczka.pl

Nauczyciele pracujący w Zespole Placówek Oświatowych
w Krzywaczce

w roku szkolnym 2019/2020:

mgr Ewa Bobeł – edukacja przedszkolna
E-mail: ewa.bobel@zpokrzywaczka.pl

mgr Anna Bochenek  – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
E-mail: anna.bochenek@zpokrzywaczka.pl

mgr Grzegorz Bochenek  – wychowanie fizyczne, ZRS, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy V a
E-mail: grzegorz.bochenek@zpokrzywaczka.pl

mgr Anna Burda – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
E-mail: anna.burda@zpokrzywaczka.pl

mgr Zofia Brożyna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
E-mail: zofia.brozyna@zpokrzywaczka.pl

mgr Bogusława Bylica – edukacja przedszkolna
E-mail: boguslawa.bylica@zpokrzywaczka.pl

mgr Mirosław Chmiel – historia, WOS
E-mail: miroslaw.chmiel@zpokrzywaczka.pl

mgr Dorota Ciaputa – język niemiecki
E-mail:

ks. mgr Zbigniew Drobny – religia
E-mail: zbigniew.drobny@zpokrzywaczka.pl

mgr Agnieszka Duda – edukacja przedszkolna
E-mail: agnieszka.duda@zpokrzywaczka.pl

mgr Aleksandra Gardoń – język angielski
E-mail:

mgr Katarzyna Gaweł – pedagog szkolny
E-mail: katarzyna.gawel@zpokrzywaczka.pl

mgr Tomasz Kukla – język polski, wychowawca klasy VI b
E-mail: tomasz.kukla@zpokrzywaczka.pl

mgr Izabela Lenart – matematyka, fizyka, wychowawca klasy V b
E-mail:

mgr Anna Leśniewska-Kopeć – geografia
E-mail:

mgr Agnieszka Lipczyńska-Łabędź – świetlica szkolna, biblioteka szkolna
E-mail: agnieszka.labedz@zpokrzywaczka.pl

mgr Małgorzata Miś – edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, wychowawca klasy III
E-mail: malgorzata.mis@zpokrzywaczka.pl

mgr Maciej Matoga – religia
E-mail: maciej.matoga@zpokrzywaczka.pl

mgr Ryszard Mecha – edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, technika, wychowawca klasy IV 
E-mail: ryszard.mecha@zpokrzywaczka.pl

mgr Danuta Nykiel – historia
E-mail:

mgr Aneta Opydo – Pałka – język angielski,wychowawca klasy VII
E-mail: aneta.opydo.palka@zpokrzywaczka.pl

mgr Małgorzata Petranowicz – matematyka
E-mail: 

mgr Agnieszka Piechota – edukacja przedszkolna, świetlica szkolna
E-mail: agnieszka.piechota@zpokrzywaczka.pl

mgr Magdalena Stachura – język angielski
E-mail:

mgr Joanna Szafraniec  – biblioteka szkolna
E-mail: joanna.szafraniec@zpokrzywaczka.pl

mgr Antonina Szlaga – matematyka
E-mail: 

mgr Agata Trzebońska-Szary – język polski, historia
E-mail: agata.szary@zpokrzywaczka.pl

mgr Renata Trzebońska – przyroda, WDŻ, chemia, biologia,
wychowawca klasy VI a
E-mail: renata.trzebonska@zpokrzywaczka.pl

mgr Tomasz Trzeboński – wychowanie fizyczne, ZRS
E-mail: tomasz.trzebonski@zpokrzywaczka.pl

mgr Małgorzata Wątor – muzyka, koło zainteresowań, zajęcia artystyczne, wychowawca klasy VIII
E-mail: malgorzata.wator@zpokrzywaczka.pl

mgr Dorota Węgrecka-Wójcik  – plastyka
E-mail: 

Poczta


Kadra Zespołu Placówek Oświatowych
im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce