Nasi sponsorzy

Dyrektor ZPO w Krzywaczce dziękuje Panu Andrzejowi Lasoniowi za nieodpłatne wykonanie i montaż okna do świetlicy szkolnej.

mgr Mirosław Chmiel,

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela”

                                                         Jan Paweł II

 

Podziękowanie dla Sponsorów

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rodzice oraz Uczniowie z ZPO w Krzywaczce składają serdeczne podziękowania Państwu Annie i Jerzemu Leńczowskim za sfinansowanie domeny oraz przygotowanie nowej strony internetowej.

Dzięki wsparciu i wielkiemu zaangażowaniu Państwa Leńczowskich nasza Placówka posiada profesjonalną stronę internetową, zgodną z obowiązującymi standardami edukacyjnymi.

Za ten piękny gest życzliwości jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

„Dobroć to nie słowa. To czyny…”

Dyrektor, Rada Pedagogiczna , Rodzice i Uczniowie

Dyrekcja oraz uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych pragną wyrazić serdeczne podziękowanie za dar, jaki złożyli państwo Dorota i Józef Dusza. Dzięki ich wrażliwości biblioteka szkolna wzbogaciła się o dwa egzemplarze pięknie wydanej książki: „Nasz Wielki Patron. Święta Jadwiga Królowa.” Publikacja, przybliżająca historię życia oraz dokonania Patronki naszej placówki, z pewnością nie raz posłuży uczniom i pedagogom do czerpania wzorców i inspiracji. Z całego serca dziękujemy.

mgr Mirosław Chmiel ,

Dyrektor oraz chór Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce dziękują księdzu proboszczowi Zbigniewowi Drobnemu i pp. Marii i Januszowi Szewczykom za sfinansowanie zakupu strojów dla chóru gimnazjum.

mgr Mirosław Chmiel ,

Skip to content