Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 12 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się akademia  z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością Burmistrz Gminy Sułkowice – Pan Piotr Pułka oraz Sekretarz Gminy – Pani Małgorzata Dziadkowiec.

Na początku głos zabrał pan dyrektor Mirosław Chmiel. W swoim przemówieniu skierowanym do wszystkich pracowników szkoły przekazał ciepłe słowa podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie, codzienną pracę, trud  i wysiłek włożony w kształtowanie życia szkoły. Wszystkim życzył wielu sił i wytrwałości. W dalszej części wystąpienia wspólnie z Panem Burmistrzem wręczył nagrody dla Wybitnego Nauczyciela. Następnie kolejno głos zabrali uczniowie z klasy III, V b i  VII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Przedstawili  część artystyczną przygotowaną pod czujnym okiem pani Agnieszki Lipczyńskiej – Łabędź, pani Katarzyny Gaweł oraz pana Tomasza Trzebońskiego. Muzyczną oprawę uroczystości zapewnił niezawodny chór szkolny pod przewodnictwem pani Małgorzaty Wątor.

Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Przygotowali na tę okazję filmową laurkę z udziałem uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i oddziału gimnazjalnego. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela włożony w kształtowanie  serc i umysłów oraz czujność i troskę o dobro wychowanków.  W czasie trwania Wielkiej Gali Wręczania Orderów 2018  nauczyciele oraz pracownicy szkoły otrzymali z rąk uczniów medale zasług dokonanych na polu edukacji i wychowania. Nasi uczniowie szczególne odznaczenie postanowili przyznać  panu dyrektorowi Mirosławowi Chmielowi oraz pani wicedyrektor Annie Bochenek za troskę o wszystkich uczniów i pracowników szkoły oraz za czuwanie nad wszystkim, co się dzieje w szkole.
Na zakończenie uroczystości popłynęły dla wszystkich życzenia spokojnej pracy i satysfakcji z niej płynącej, dobrego zdrowia i samopoczucia, spełnienia marzeń i realizacji zawodowych planów.

Katarzyna Gaweł

Comments are closed.

Skip to content