AKADEMIA Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„Trzeba pielęgnować swoje wzniosłe marzenia, (…) Nawet jeżeli wydają się niemożliwe do spełnienia” – twierdziła dr Wanda Błeńska. Marzenia i pragnienia naszych przodków spełniły się 11 listopada 1918 r. gdy nasza ojczyzna odzyskała upragnioną  niepodległość. 8 listopada br. w Zespole Placówek Oświatowych w Krzywaczce odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 101. rocznicę odrodzenia się naszego kraju na mapach Europy i świata. Uczniowie przypomnieli te historyczne wydarzenia w formie spotkania dziadków ze swoimi wnuczętami. Zgromadzeni na sali gimnastycznej widzowie z ogromnym zainteresowaniem śledzili historię naszego państwa, poczynając od III rozbioru Polski, aż do odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. Dowiedzieli się, jakie były etapy dążenia Polaków do uzyskania upragnionej wolności. Częścią integralną uroczystości był występ przedszkolaków, którzy zaprezentowali taniec i grę na instrumentach muzycznych. Ważnym elementem akademii były także odśpiewane przez szkolny chór pieśni patriotyczne.

Pod koniec pan dyrektor mgr Mirosław Chmiel podziękował nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie uroczystości tj.: mgr Małgorzacie Petranowicz, mgr Joannie Szafraniec i mgr. Maciejowi Matodze oraz uczniom biorącym w niej udział. W swoim przemówieniu zaznaczył, że pamięć o historii naszego kraju oraz dbałość i szacunek względem niego są najlepszym przykładem patriotyzmu. Na zakończenie przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli kwiaty i znicze pod obeliskiem upamiętniającym setną rocznicę odzyskania niepodległości.

M. Matoga

Comments are closed.

Skip to content