AKADEMIA Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Szybko mija czas, niedawno uczniowie trzymali w rękach świadectwa, witając radośnie wakacje, a teraz ponownie 3 września 2018 r. po mszy świętej w kościele parafialnym radośnie rozpoczęli nowy rok szkolny 2018/2019, gromadząc się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce. Na początku uczniowie, rodzice i nauczyciele obejrzeli program artystyczny zaprezentowany przez dzieci i młodzież  naszej szkoły. Występem pożegnano lato, a także przypomniano historię wydarzeń z 1 września 1939 roku, kiedy to wybuchła druga wojna światowa . Uczniowie uczcili pamięć żołnierzy, którzy ponieśli śmierć w obronie naszego kraju oraz Europy. Nie zapomniano o sześciu mieszkańcach Krzywaczki, którzy oddali swoje życie podczas reżimu hitlerowskiego za wolność ich Małej Ojczyzny. Całość akademii uświetnił występ szkolnego chóru pod przewodnictwem mgr Małgorzaty Wątor. Na zakończenie Pan dyrektor mgr Mirosław Chmiel przywitał zabranych, poinformował o najważniejszych wydarzeniach związanych z rozpoczynającym się dziesięciomiesięcznym czasem wytężonej pracy oraz wręczył uczniom klasy I prezenty. Po zakończeniu akademii uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Odpowiedzialnymi za przygotowanie akademii byli mgr Joanna Szafraniec, mgr Maciej Matoga oraz mgr Ryszard Mecha.

mgr Maciej Matoga

Comments are closed.

Skip to content