„ Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie jest jednym z kluczowych zadań promujących nowoczesne projekty edukacyjne. Od kilku lat działamy w placówce na rzecz tworzenia bezpiecznego Internetu. Reagujemy na szkodliwe treści internetowe skierowane przeciwko dzieciom. Popularyzujemy bezpieczne strony i wiedzę na temat właściwego korzystania z Internetu. Realizujemy kampanie i programy społeczne promujące dobre praktyki, m.in. Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu, Sieciaki i Safer Internet. Szkolimy się i prowadzimy zajęcia edukacyjno- profilaktyczne dla uczniów. Jesteśmy otwarci na współpracę. Praktyka pokazuje ,że uczniowie potrzebują wsparcia w odniesieniu do nowych technologii. Mamy nadzieję ,że współorganizowane przez nas projekty przybliżą tematykę odpowiedzialnego i przyjaznego korzystania z Internetu i tym samym zachęcą młodych użytkowników do refleksji i mądrych decyzji.

mgr Małgorzata Miś/ mgr Ryszard Mecha

Comments are closed.

Skip to content