Recent Posts by Ryszard Mecha

Nowy plan lekcji obowiązujący od poniedziałku 17.02.2020 r.

Plan lekcji


 

ZAPISY DZIECI
ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W TERMINIE
OD 18 LUTEGO 2020 r.  DO 06 MARCA 2020 r.

REKRUTACJA DLA DZIECI SPOZA OBWODU BĘDZIE PRZEBIEGAĆ W DNIACH 16 – 27 MARCA  2020 r.

 DRUKI DO POBRANIA DOSTĘPNE SĄ
W SEKRETARIACIE SZKOŁY.


Informacja
dla Rodziców dzieci urodzonych w latach 2014– 2017
obecnie uczęszczających do przedszkola

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.)
dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do Przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice tych dzieci składają w sekretariacie szkoły
Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego”
w nieprzekraczalnym terminie: od 11 lutego 2020 roku do 17 lutego 2020 roku
(deklaracje do pobrania w sekretariacie szkoły).

 Nabór do przedszkola dla pozostałych dzieci będzie prowadzony
od 18 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r.


STYCZEŃ W ŚWIETLICY Nowy rok kalendarzowy wychowankowie rozpoczęli od swobodnych wypowiedzi na temat minionych świąt, sylwestra i Nowego Roku. Na zajęciach redagowali postanowienia i życzenia noworoczne dla swych bliskich, kolegów i koleżanek. Poznali historię kalendarza i zegara. Rozwiązywali zagadki, rebusy i krzyżówki. Drugi tydzień stycznia został poświęcony Kochanym Babciom i Dziadkom. Rozmawiali o drzewie genealogicznym,…
Czytaj więcej

Wycieczka do Warszawy

W dniach 08 – 10.01.2020 r. uczniowie klas: VI a, VI b, VII oraz VIII wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Podczas trzydniowej wędrówki nasi wychowankowie zobaczyli miejsca związane nie tylko z historią Polski, w tym ze szczególnie najboleśniejszym jej okresem, czyli czasami drugiej wojny światowej, ale także poznali zasady polskiego prawodawstwa, zwiedzili największy w…
Czytaj więcej

28. Finał WOŚP

W tym roku WOŚP zbierała środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Wzorem lat ubiegłych, do akcji włączyli się uczniowie naszej szkoły. Ósmoklasiści kwestowali w Krzywaczce (kościół), Jaworniku (stacja paliw Orlen, Lotos, BP, McDonald’s), Krzyszkowicach (Krakowiacy i Górale) oraz na krakowskim Rynku Głównym. Kwesta zakończyła się wielkim sukcesem.…
Czytaj więcej

Regulamin Szkolnego Konkursu pt. „Moja pasja początkiem drogi do kariery”

Postanowienia ogólne: Konkurs realizowany jest w ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VIII  w Szkole Podstawowej w Krzywaczce. Prace uczestników konkursu oceniane będą w następujących kategoriach: - uczniowie klas IV – VI; - uczniowie klas  VII - VIII. Dla laureatów konkursu przewidziano drobne upominki, dyplomy oraz pochwały.…
Czytaj więcej

GRUDZIEŃ W ŚWIETLICY Grudniowe zajęcia upłynęły w atmosferze zbliżających się Świąt  Bożego Narodzenia. Dzieci poznały historię  Świętego Mikołaja oraz tradycje z nim związane w  różnych regionach Polski. Wspólnie redagowały list do Świętego Mikołaja. Zastanawiały się jaki warunek trzeba spełnić , aby zagościł w naszych domach Mikołaj? Czytały legendę o pochodzeniu choinki. Utrwaliły sobie wiadomości o…
Czytaj więcej

Recent Comments by Ryszard Mecha

No comments by Ryszard Mecha yet.