Category Archives: Biblioteka aktualności

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP W KRZYWACZCE PT. „MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”   Cele konkursu: • kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności • wzmacnianie wiary we własne możliwości • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi Organizator konkursu: BIBLIOTEKA SZKOLNA Regulamin konkursu: •…
Czytaj więcej

Regulamin Konkursu Czytelniczego „POZNAJEMY POLSKIE LEGENDY”

UCZNIOWIE KLAS II-V   Regulamin Konkursu Czytelniczego „POZNAJEMY POLSKIE LEGENDY”   Cele konkursu: • Stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań czytelniczych • Poznanie treści legend związanych z różnymi regionami Polski ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa • kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej, • promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej Organizator konkursu: Biblioteka szkolna Konkurs przeznaczony jest dla uczniów…
Czytaj więcej

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UWAGA UCZNIOWIE KLASY I SP   REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ PT. „KTÓŻ WYPOWIE TWOJE PIĘKNO” Organizator konkursu: Bibliotekarz Cele konkursu: • Rozbudzanie zamiłowania do czytania poezji wśród uczniów klas pierwszych- wspieranie uzdolnień aktorskich ucznia. • Propagowanie utworów o Krakowie. • Szerzenie kultury słowa poetyckiego. • Zacieśnianie więzi z regionem.…
Czytaj więcej

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO PT.: „WOKÓŁ KSIĄŻKI”

Cele konkursu: • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną; • Kształtowanie umiejętności selekcji informacji; • Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji. • Poszerzenie wiadomości o książce Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III Gimnazjum w Krzywaczce Forma pracy: prezentacja wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.…
Czytaj więcej

KONKURS NA ZABAWNĄ PROMOCJĘ SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

CELE KONKURSU: • Rozwijanie wyobraźni dziecka • Kształcenie umiejętności pisania instrukcji i haseł reklamowych 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie (uwaga!) zabawnej instrukcji drogi do szkolnej biblioteki lub hasła promującego bibliotekę i czytelnictwo 3. Główne kryteria oceniania mają być zgodne z…
Czytaj więcej

Skip to content