Category Archives: Dobre praktyki

„ Rówieśniczy oprawcy- mobbing w wydaniu szkolnym”

Mobbing- to długotrwałe i wielokrotne prześladowanie, dręczenie, szykanowanie, przemoc wobec kolegów i koleżanek w szkole. To negatywne działanie rozumiane jako : chęć sprawienia komuś przykrości, wyrządzenia krzywdy, groźby, złośliwości, agresja fizyczna, wrogie gesty bądź unikanie. Mobbing bezpośredni- to otwarte ataki ukierunkowane na ofiarę ( kontakt osobisty). Mobbing pośredni- to ukryty atak, np. nie dopuszczanie ofiary…
Czytaj więcej

„ Mobbing – nowe tabu ? ”

Drodzy Uczniowie! Jak wynika z danych ankietowych mobbingu doświadczają także dzieci. W ostatnich latach w polskich szkołach mobbing stał się bardzo poważnym problemem. Objawia się w sposób szczególnie agresywny. Nie do zanegowania jest fakt, że zachowania typowo mobbingowe są przez uczniów w szkole przyswajane, ćwiczone i udoskonalane. Jeżeli nawet mobberów nie ma tak wielu, to…
Czytaj więcej

Skip to content