Archiwum kategorii: Gimnazjum aktualności

Relacja z przebiegu Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Najwyższa wartość – Ojczyzna!”

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.” Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość  

Późnym popołudniem 5 listopada 2018 r. dwadzieścioro pięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim, którego hasłem przewodnim stały się słowa...

Czytaj więcej

spektakl profilaktyczny

 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • sdr
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav

Spotkanie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Dnia 26 października 2018 roku  odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne prowadzone przez specjalistów z Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” z Krakowa. Celem programu było zapoznanie dzieci i młodzieży z tematyką uzależnienia od alkoholu, a także uświadomienie im konsekwencji „eksperymentów” z alkoholem oraz zwrócenie uwagi na fakt, iż każdy człowiek powinien być odpowiedzialny za wybory, których...
Czytaj więcej

Z wizytą w teatrze

26 października uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Teatru Ludowego w Krakowie. Tam obejrzeli komedię - arcydzieło francuskiej literatury dramatycznej i szczytowe osiągniecie Moliera – sztukę pt.: „Tartuffe i Szalbierz”. W dziele tym przedstawiona została historia Orgona i jego rodziny, do której nagle dołącza obłudny Tartuffe...

Czytaj więcej

Wyniki konkursu „Nadaj imię dębu”

Do udziału w konkursie „Nadaj imię dębu” wpłynęły 103 propozycje.  Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę kryteria określone w Regulaminie, dokonała wyboru pięciu imion, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. Następnie uczniowie w głosowaniu spośród propozycji: Ignacy, Jan-Paczołd, Todor, Stefan i Adam  wybrali liczbą 56 głosów imię Ignacy.

Propozycję zwycięskiego imienia wraz z...

Czytaj więcej

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w naszej szkole

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy starania o uzyskanie dla naszej szkoły podstawowej  certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” . Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa pilotuje Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a jego celem jest promocja szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Nasze gimnazjum posiadało już zaszczytny tytuł Lidera tego projektu, dlatego tegoroczne działania koncentrujemy wokół uczniów...
Czytaj więcej

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 12 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się akademia  z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością Burmistrz Gminy Sułkowice – Pan Piotr Pułka oraz Sekretarz Gminy – Pani Małgorzata Dziadkowiec.

Na początku głos zabrał pan...

Czytaj więcej

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Najwyższa wartość – Ojczyzna!”

1. Cele konkursu:
 • Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich.
 • Rozwijanie zainteresowań literackich.
 • Poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu człowieka.
 • Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 • Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
 • Zainteresowanie uczniów poezją.
2. Warunki uczestnictwa:
  ...
Czytaj więcej

„Spodziewali się najgorszego, ale nie tego, co niewyobrażalne” – wycieczka do Oświęcimia

W dniu 8 października 2018 roku uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej oraz klasy  trzeciej gimnazjum wraz z wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę do obozu Auschwitz-Birkenau. W godzinach rannych rozpoczęło się zgłębianie historii Holokaustu, który w tym miejscu pochłonął ponad milion ofiar. Zwiedzający zobaczyli blok pełniący funkcję więzienia, ścianę straceń, olbrzymią księgę z nazwiskami...

Czytaj więcej