Category Archives: Pedagog – Akcje 2019/2020

Regulamin Szkolnego Konkursu pt. „Moja pasja początkiem drogi do kariery”

Postanowienia ogólne: Konkurs realizowany jest w ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VIII  w Szkole Podstawowej w Krzywaczce. Prace uczestników konkursu oceniane będą w następujących kategoriach: - uczniowie klas IV – VI; - uczniowie klas  VII - VIII. Dla laureatów konkursu przewidziano drobne upominki, dyplomy oraz pochwały.…
Czytaj więcej

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje”
Jan Paweł II

 

Drodzy Darczyńcy!

Zakończyliśmy Akcję Charytatywną Świąteczna Paczka 2019. Jak co roku mogliśmy liczyć na Państwa wsparcie.
Z Waszą pomocą obdarowaliśmy kilkanaście samotnych osób i rodzin. Serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość i „Dar Serca”. W imieniu obdarowanych składamy Państwu świąteczne życzenia.

Księdzu Proboszczowi Zbigniewowi Drobnemu dziękujemy za współpracę.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz Uczniowie
ZPO w Krzywaczce

Spotkania szkoleniowe w ramach projektu socjalnego „Skorzystaj z pomocy edukacyjnej”

27 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie szkoleniowe  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowane przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułkowicach w ramach projektu socjalnego  „Skorzystaj z pomocy edukacyjnej”, którego celem jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy. Szkolenia prowadziła  pani Irena Chądzyńska – pedagog i socjoterapeuta. Na spotkaniu obecna była…
Czytaj więcej

„MOJE PRAWA – WAŻNA SPRAWA”

Za każdym razem, gdy poruszane są ważne tematy dotyczące dzieci, podejmujemy wspólne działania, by zaznaczyć swój głos. Tak było i tym razem, 20 listopada 2019 roku obchodziliśmy  Światowy Dzień Praw Dziecka, z tej okazji zorganizowaliśmy Szkolną Akcję Edukacyjną pod hasłem: „Moje Prawa – Ważna Sprawa”. W tym roku obchodzimy szczególny jubileusz – 30. rocznicę uchwalenia…
Czytaj więcej

Informacja

Osoby potrzebujące pomocy i wsparcia mogą je uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, prawne i  socjalne. Można również skorzystać z porad i konsultacji  w trudnych sytuacjach życiowych.

tel. 12 272-50-20

kom. 726 -510-520

„Razem przeciwko przemocy”

Dnia 19 listopada, jak co roku, włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.  W ramach Szkolnej Kampanii informacyjno – edukacyjnej pod hasłem: „Razem przeciwko przemocy” przygotowaliśmy gazetki tematyczne z zakresu przemocy domowej i rówieśniczej. Uczniowie brali czynny udział w pogadankach profilaktycznych, przygotowywali plakaty z hasłami nawołującymi do zaprzestania przemocy.  Zorganizowano także konkurs…
Czytaj więcej

„Turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” dla uczniów klas I – III

Dnia 18 listopada 2019 roku  w czasie zajęć świetlicowych przeprowadzono dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”. Konkurs został zorganizowany w ramach szkolnej kampanii informacyjno – edukacyjnej pod hasłem „Bezpieczni – Widoczni”. Celem przedsięwzięcia była promocja wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym wśród dzieci oraz utrwalenie najważniejszych…
Czytaj więcej

„Dopalacze nowe oblicze uzależnień” – warsztaty profilaktyczne

Dnia 5 listopada 2019 roku uczniowie klas VI  - VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych na temat: „Dopalacze nowe oblicze uzależnień”.  Prowadzący – pan Marek Szczotkowski – to były policjant zajmujący się przestępczością nieletnich, edukator do spraw narkomanii oraz profilaktyk w zakresie zagrożeń małoletnich. W czasie szkolenia uczniowie zostali zapoznani z tematyką dopalaczy oraz ze skalą…
Czytaj więcej

Regulamin szkolnego konkursu profilaktycznego: „Można inaczej – NIE dla przemocy!”

  Postanowienia ogólne: Konkurs jest jednym z  działań  profilaktycznych  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Krzywaczce. Czas trwania konkursu: 04.11.2019 r. – 29.11.2019r. Organizatorzy konkursu: Katarzyna Gaweł, Małgorzata Miś Cele konkursu: Zwiększenie świadomości uczniów  na temat negatywnych …
Czytaj więcej