Category Archives: Pedagog – Akcje 2020/2021

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego pt.„ Moja bezpieczna droga do i ze szkoły”

Postanowienia ogólne: Konkurs realizowany jest w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa oraz Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – IV Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce. Miejsce składania prac: gabinet pedagoga szkolnego. Czas trwania konkursu: 01.10. – 30.10.2020r. Dla laureatów konkursu przewidziano drobne upominki, dyplomy oraz pochwały. Organizatorzy…
Czytaj więcej

Skip to content