Category Archives: Przedszkole aktualności

INFORMACJA

Dyrektor ZPO w Krzywaczce przypomina, że wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli można składać do 30 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.


POKAZ MODY PATRIOTYCZNEJ

Dyrektor ZPO informuje, że od dnia 9 listopada 2020 r. do 14 listopada 2020 r. zajęcia dla oddziału IV Przedszkola Samorządowego w Krzywaczce będą się odbywać w trybie zdalnym.

Decyzja została podjęta na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Myślenicach z dnia 9 listopada 2020 r.


Szanowni  Rodzice

Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje,

że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870

z dniem 26 października wprowadza się następującą organizację pracy ZPO :

 1. Przedszkole Samorządowe sprawuje opiekę na dotychczasowych zasadach, w godzinach 7:00 – 17:00.
 2. Uczniowie klas I – III odbywają naukę w szkole , w przydzielonych salach lekcyjnych, wg dotychczasowego podziału lekcji.
 3. Świetlica szkolna sprawuje opiekę na dotychczasowych zasadach, w godzinach 7:30 – 17:00.
 4. Stołówka szkolna wydaje obiady dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III przebywających w szkole.
 5. Nauczanie zdalne obowiązuje uczniów klas IV – VIII począwszy od 26 października 2020 roku z uwzględnieniem następujących zasad:
  • Lekcje prowadzone są w/g  obowiązującego podziału godzin z obowiązującym w szkole rozkładem przerw międzylekcyjnych;
  • Lekcje prowadzone będą na platformie MS Teams;
  • Podstawowym kanałem informacyjnym pozostaje dziennik elektroniczny.

 

 

Dyrektor ZPO w Krzywaczce
Mirosław Chmiel

Skip to content