Archiwum kategorii: Świetlica aktualności

WRZESIEŃ W ŚWIETLICY

Rozpoczął się nowy rok szkolny wspólnej nauki i zabawy w świetlicy szkolnej. Podczas wrześniowych zajęć wychowankowie rozmawiali na temat zasad, próbowali odpowiedzieć na pytanie: dlaczego są nam potrzebne w życiu? Zapoznali się z regulaminem świetlicy, poznali zasady bezpieczeństwa w szkole. Wysłuchali pogadanki na temat: Jak będę spędzał...

Czytaj więcej

CZERWIEC W ŚWIETLICY

Czerwcowe zajęcia zostały poświęcone następującym zagadnieniom: Dzień Dziecka, To już lato, Tacy byliśmy, Podróże małe i duże. Podczas zajęć wychowankowie wysłuchali pogadanki na temat swoich praw i obowiązków. Poznali postać Janusza Korczaka. Zapoznali  się z historią i działalnością organizacji UNICEF. Rozmawiali na temat charakterystycznych cech lata. Rozwiązywali...

Czytaj więcej

MAJ W ŚWIETLICY

Maj wychowankowie  świetlicy rozpoczęli od pogadanki na temat obchodzonych świąt: Święta Pracy, Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja. Zapoznali się z wierszami i pieśniami o tematyce patriotycznej. W drugim tygodniu dzieci poznały zawody wykonywane  w mieście i na wsi, zanikające i nowopowstałe, niebezpieczne, najbardziej odpowiedzialne i...

Czytaj więcej

KWIECIEŃ W ŚWIETLICY

 

W kwietniu wychowankowie świetlicy rozwijali swe zdolności językowe i recytatorskie. Wysłuchali pogadanki na temat przysłów i powiedzeń w polskiej tradycji. Wzięli udział w zawodach w tłumaczeniu frazeologizmów „Kto pierwszy, kto wie?”. Dyskutowali, dlaczego warto korzystać ze słowników. W drugim tygodniu dzieci...

Czytaj więcej

MARZEC W ŚWIETLICY

W marcu wychowankowie uczcili Dzień Kobiet. Wysłuchali pogadanki na temat historii tego święta i roli kobiety w życiu społecznym i rodzinnym. W ramach zajęć czytelniczych wzięli udział w quizie „Baśniowe bohaterki”. W drugim tygodniu dzieci rozmawiały o starych zawodach, wynalazkach i cudach techniki....

Czytaj więcej

LUTY W ŚWIETLICY

 

„Mali architekci”, „Walentynkowy zawrót głowy”, „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, „Karnawał”  to tematy zajęć, w których uczestniczyli wychowankowie świetlicy szkolnej. Podczas zajęć dzieci poznały początki architektury i różne jej style. Wraz ze zbliżającym się Świętem Zakochanych zapoznały się z tradycją walentynek i ich...

Czytaj więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO NAJPIĘKNIEJSZA MASKA KARNAWAŁOWA

20 lutego 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastyczno-technicznego pt.: „Najpiękniejsza maska karnawałowa”. Konkurs skierowany był do wychowanków świetlicy szkolnej. Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu sześciu głównych nagród. Nagrody otrzymali : Milena Świerczyńska (klasa I) , Zofia Topka (klasa III),...
Czytaj więcej

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „Najpiękniejsza Maska Karnawałowa”

Cele konkursu: - rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci, - pielęgnowanie tradycji karnawałowych, - wzbogacenie i rozwijanie wyobraźni dzieci.

Warunki uczestnictwa:

  • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie maski karnawałowej.
  • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
  • Każdy autor pracy może zgłosić do konkursu jeden...
Czytaj więcej

STYCZEŃ W ŚWIETLICY

Minął kolejny miesiąc zajęć świetlicowych. W styczniu dzieci rozmawiały o tym, jak spędziły święta i witały nowy rok. Wysłuchały pogadanki na temat sposobów witania nowego roku w różnych krajach. Doskonaliły znajomość nazw pór roku, miesięcy i dni kalendarza. Zapoznały się z rodzajami i...

Czytaj więcej

GRUDZIEŃ W ŚWIETLICY

W grudniu zajęcia świetlicowe koncentrowały się wokół zbliżających się Świąt  Bożego Narodzenia. Dzieci zapoznały się z osobą św. Mikołaja z Miry. Dyskutowały na temat warunków, jakie należy spełnić, aby w naszych domach zagościł Mikołaj. Podczas zajęć czytelniczych czytały legendy i wiersze o Mikołaju. Poznały i utrwaliły zwyczaje i...

Czytaj więcej