Category Archives: Świetlica aktualności

PAŹDZIERNIK W ŚWIETLICY Tematami przewodnimi w październiku były: Światowy Dzień Zwierząt, Bez złości mamy więcej radości, Dzień Edukacji Narodowej, Sposoby na nudę, Jesienią sady się rumienią. Podczas zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną na temat Światowej Deklaracji Praw Zwierząt. Wzięły udział w dyskusji: dlaczego należy dbać o otaczający nas świat? Oglądały albumy z najciekawszymi gatunkami dzikich…
Read more

WRZESIEŃ W ŚWIETLICY Rozpoczął się nowy rok szkolny wspólnej nauki i zabawy w świetlicy szkolnej. Podczas wrześniowych zajęć wychowankowie rozmawiali na temat zasad, próbowali odpowiedzieć na pytanie: dlaczego są nam potrzebne w życiu? Zapoznali się z regulaminem świetlicy, poznali zasady bezpieczeństwa w szkole. Wysłuchali pogadanki na temat: Jak będę spędzał czas w świetlicy w nowym…
Read more

CZERWIEC W ŚWIETLICY Czerwcowe zajęcia zostały poświęcone następującym zagadnieniom: Dzień Dziecka, To już lato, Tacy byliśmy, Podróże małe i duże. Podczas zajęć wychowankowie wysłuchali pogadanki na temat swoich praw i obowiązków. Poznali postać Janusza Korczaka. Zapoznali  się z historią i działalnością organizacji UNICEF. Rozmawiali na temat charakterystycznych cech lata. Rozwiązywali krzyżówki, zagadki i rebusy. Dzieci…
Read more

MAJ W ŚWIETLICY Maj wychowankowie  świetlicy rozpoczęli od pogadanki na temat obchodzonych świąt: Święta Pracy, Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja. Zapoznali się z wierszami i pieśniami o tematyce patriotycznej. W drugim tygodniu dzieci poznały zawody wykonywane  w mieście i na wsi, zanikające i nowopowstałe, niebezpieczne, najbardziej odpowiedzialne i artystyczne. W tygodniu poświęconym przyjaźni…
Read more

KWIECIEŃ W ŚWIETLICY   W kwietniu wychowankowie świetlicy rozwijali swe zdolności językowe i recytatorskie. Wysłuchali pogadanki na temat przysłów i powiedzeń w polskiej tradycji. Wzięli udział w zawodach w tłumaczeniu frazeologizmów „Kto pierwszy, kto wie?”. Dyskutowali, dlaczego warto korzystać ze słowników. W drugim tygodniu dzieci zapoznały się z możliwościami wtórnego wykorzystania różnych przedmiotów. W burzy…
Read more

MARZEC W ŚWIETLICY W marcu wychowankowie uczcili Dzień Kobiet. Wysłuchali pogadanki na temat historii tego święta i roli kobiety w życiu społecznym i rodzinnym. W ramach zajęć czytelniczych wzięli udział w quizie „Baśniowe bohaterki”. W drugim tygodniu dzieci rozmawiały o starych zawodach, wynalazkach i cudach techniki. Oglądały albumy i prezentacje o świecie sprzed kilkuset lat.…
Read more

LUTY W ŚWIETLICY   „Mali architekci”, „Walentynkowy zawrót głowy”, „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, „Karnawał”  to tematy zajęć, w których uczestniczyli wychowankowie świetlicy szkolnej. Podczas zajęć dzieci poznały początki architektury i różne jej style. Wraz ze zbliżającym się Świętem Zakochanych zapoznały się z tradycją walentynek i ich patronem. Układały życzenia, wierszyki dla bliskich osób. W kolejnym tygodniu…
Read more

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO „NAJPIĘKNIEJSZA MASKA KARNAWAŁOWA” 20 lutego 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastyczno-technicznego pt.: „Najpiękniejsza maska karnawałowa”. Konkurs skierowany był do wychowanków świetlicy szkolnej. Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu sześciu głównych nagród. Nagrody otrzymali : Milena Świerczyńska (klasa I) , Zofia Topka (klasa III), Klaudia Machnik (klasa III), Kornelia Kumala  (klasa III), Lena…
Read more

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „Najpiękniejsza Maska Karnawałowa” Cele konkursu: - rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci, - pielęgnowanie tradycji karnawałowych, - wzbogacenie i rozwijanie wyobraźni dzieci. Warunki uczestnictwa: Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie maski karnawałowej. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Każdy autor pracy może zgłosić do konkursu jeden projekt. Technika pracy - dowolna…
Read more

STYCZEŃ W ŚWIETLICY Minął kolejny miesiąc zajęć świetlicowych. W styczniu dzieci rozmawiały o tym, jak spędziły święta i witały nowy rok. Wysłuchały pogadanki na temat sposobów witania nowego roku w różnych krajach. Doskonaliły znajomość nazw pór roku, miesięcy i dni kalendarza. Zapoznały się z rodzajami i historią kalendarza. W tygodniu poprzedzającym ferie zimowe wychowankowie wysłuchali…
Read more