Category Archives: Świetlica aktualności

NABÓR DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2020/2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 można pobrać
w sekretariacie szkoły.

Kartę zapisu należy zwrócić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2020 r.

Z poważaniem
Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce


STYCZEŃ W ŚWIETLICY Nowy rok kalendarzowy wychowankowie rozpoczęli od swobodnych wypowiedzi na temat minionych świąt, sylwestra i Nowego Roku. Na zajęciach redagowali postanowienia i życzenia noworoczne dla swych bliskich, kolegów i koleżanek. Poznali historię kalendarza i zegara. Rozwiązywali zagadki, rebusy i krzyżówki. Drugi tydzień stycznia został poświęcony Kochanym Babciom i Dziadkom. Rozmawiali o drzewie genealogicznym,…
Czytaj więcej

GRUDZIEŃ W ŚWIETLICY Grudniowe zajęcia upłynęły w atmosferze zbliżających się Świąt  Bożego Narodzenia. Dzieci poznały historię  Świętego Mikołaja oraz tradycje z nim związane w  różnych regionach Polski. Wspólnie redagowały list do Świętego Mikołaja. Zastanawiały się jaki warunek trzeba spełnić , aby zagościł w naszych domach Mikołaj? Czytały legendę o pochodzeniu choinki. Utrwaliły sobie wiadomości o…
Czytaj więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

Dnia 19 grudnia 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastyczno-technicznego pt.: „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”. Konkurs skierowany był do wychowanków świetlicy szkolnej. Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu sześciu nagród. miejsce I Milena Świerczyńska klasa II , Wiktor Dybeł klasa III miejsce II Iga Sadowska  klasa I, Filip Ledniowski klasa I miejsce III Natalia Moskal klasa III,…
Czytaj więcej

REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” 1. WARUNKI UCZESTNICTWA : Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas I-VI Szkoły Podstawowej uczęszczający na świetlicę szkolną. Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa. 2. CELE KONKURSU: rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów; stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;…
Czytaj więcej

LISTOPAD W ŚWIETLICY W listopadzie  dzieci rozmawiały o tradycji obchodów dnia Wszystkich Świętych, wspominały swoich bliskich, którzy odeszli. Oglądnęły prezentację „Dziady i Halloween” dotyczącą słowiańskich i angielskich obyczajów. W tygodniu poświęconym dobremu wychowaniu dzieci doskonaliły umiejętności poprawnego zachowania się w różnych sytuacjach w szkole i poza nią. Wzięły udział w zabawach kształtujących i utrwalających nawyk…
Czytaj więcej

PAŹDZIERNIK W ŚWIETLICY Tematami przewodnimi w październiku były: Światowy Dzień Zwierząt, Bez złości mamy więcej radości, Dzień Edukacji Narodowej, Sposoby na nudę, Jesienią sady się rumienią. Podczas zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną na temat Światowej Deklaracji Praw Zwierząt. Wzięły udział w dyskusji: dlaczego należy dbać o otaczający nas świat? Oglądały albumy z najciekawszymi gatunkami dzikich…
Czytaj więcej

WRZESIEŃ W ŚWIETLICY Rozpoczął się nowy rok szkolny wspólnej nauki i zabawy w świetlicy szkolnej. Podczas wrześniowych zajęć wychowankowie rozmawiali na temat zasad, próbowali odpowiedzieć na pytanie: dlaczego są nam potrzebne w życiu? Zapoznali się z regulaminem świetlicy, poznali zasady bezpieczeństwa w szkole. Wysłuchali pogadanki na temat: Jak będę spędzał czas w świetlicy w nowym…
Czytaj więcej

CZERWIEC W ŚWIETLICY Czerwcowe zajęcia zostały poświęcone następującym zagadnieniom: Dzień Dziecka, To już lato, Tacy byliśmy, Podróże małe i duże. Podczas zajęć wychowankowie wysłuchali pogadanki na temat swoich praw i obowiązków. Poznali postać Janusza Korczaka. Zapoznali  się z historią i działalnością organizacji UNICEF. Rozmawiali na temat charakterystycznych cech lata. Rozwiązywali krzyżówki, zagadki i rebusy. Dzieci…
Czytaj więcej

MAJ W ŚWIETLICY Maj wychowankowie  świetlicy rozpoczęli od pogadanki na temat obchodzonych świąt: Święta Pracy, Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja. Zapoznali się z wierszami i pieśniami o tematyce patriotycznej. W drugim tygodniu dzieci poznały zawody wykonywane  w mieście i na wsi, zanikające i nowopowstałe, niebezpieczne, najbardziej odpowiedzialne i artystyczne. W tygodniu poświęconym przyjaźni…
Czytaj więcej

Skip to content