Category Archives: Szkoła Podstawowa aktualności

Wielki sukces naszych karateków

W dniu 23 kwietnia odbył się Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin-Kan o Puchar Burmistrza Miasta Żywiec. W zawodach udział wzięło 274 zawodników startujących w konkurencjach kata i kumite, w tym 7 reprezentujących sekcję karate działającą przy ZPO w Krzywaczce. Aż 5 zawodników reprezentujących Naszą sekcję „zameldowało” się na podium. W konkurencji kata (odpowiednio w swoich kategoriach)…
Czytaj więcej

NABÓR DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2022/2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok
szkolny 2022/2023 można pobrać w sekretariacie szkoły.

Kartę zapisu należy zwrócić w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 maja 2022 r.

Z poważaniem
Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Poznaj moje pasje”

Postanowienia ogólne: Konkurs organizowany jest w ramach realizacji działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Krzywaczce. Czas trwania konkursu: 09.05 – 03.06.2022r. Organizatorzy konkursu:  mgr  Katarzyna Gaweł, mgr Ewa Garbień, mgr Grzegorz Bochenek. Cele konkursu: Kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej. Prezentacja własnych talentów, zainteresowań, pasji…
Czytaj więcej

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Kapliczki przydrożne mojej okolicy”

§ 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce. 2. Osoba odpowiedzialna - organizator: mgr Maciej Matoga nauczyciel w Szkole Podstawowej w Krzywaczce, kontakt: konkurs.krzywaczka@gmail.com . § 2 Cele konkursu 1. Celem konkursu jest: • zainspirowanie do twórczego spojrzenia na piękno kapliczek przydrożnych gminy Sułkowice, • rozwijanie…
Czytaj więcej

WYJAZD DO FILHARMONII

W czwartek 28 kwietnia uczniowie klasy 5 odwiedzili Krakowską Filharmonię. Wzięli udział w koncercie zatytułowanym „Dzieci dzieciom”. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji kulturalnych uczniów w zakresie odbioru sztuki i zachowania w instytucji kultury, uwrażliwienie na piękno, a przede wszystkim wprowadzenie młodych ludzi w świat muzyki klasycznej i umożliwienie jej odbioru na żywo. Krakowska Młoda Filharmonia…
Czytaj więcej

AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

„Posłuchajcie! Przed laty,Dawno, dawno, o dzieci,Też był taki dzień jasny,Taki cudny maj trzeci.   W wielkiej sali sejmowejPrzed narodem król stawa,Odczytano raz pierwszyKonstytucję, jej prawa. (…) Wszyscy będą już równi.Wszyscy będą już braćmi!Zgody, szczęścia w OjczyźnieNic i nigdy nie zaćmi.”   Konstytucja 3 maja 1791 roku w swoim zamyśle wyrażała obowiązek troski, każdego obywatela o…
Czytaj więcej

Mamy laureatów  Gminnego Konkursu Palm, Pisanek, Stroików i Kartek Wielkanocnych, który odbył się 10.04.2022r. w Sułkowickim Ośrodku Kultury.

Do konkursu zgłoszono łącznie 346 prac z całej gminy ,w tym  -  34 palmy,  75 pisanek,  89 stroików  oraz  148 kartek. Naszymi laureatami zostali: W kategorii kartki świąteczne – Kl. I – III I miejsce: Iga Sadowska SP Krzywaczka W kategorii kartki świąteczne - Kl. IV – VIII I miejsce: Dorota Dusza kl.VII b II…
Czytaj więcej

Regulamin Szkolnego Konkursu Profilaktycznego pod hasłem  „Nałogi niszczą zdrowie”

Postanowienia ogólne: Konkurs realizowany jest w ramach promocji zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Krzywaczce. Czas trwania konkursu: 22.04.2022r. – 23.05.2022r. Organizatorzy konkursu:  mgr  Katarzyna Gaweł, mgr Małgorzata Miś, mgr Ewa Garbień Cele konkursu:  promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, wolnego…
Czytaj więcej

SPOTKANIE Z POLSKĄ MUZYKĄ LUDOWĄ

22 kwietnia zorganizowano wyjazd do Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu,  dla uczennic należących do chóru szkolnego. Wycieczka miała charakter poznawczy z zakresu muzyki, śpiewu i tańca, w oparciu o działalność Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Myślenicka". Myślenickie Towarzystwo Kultury, w ramach którego działa zespół, od ponad 10 lat prowadzi edukacje zarówno muzyczną jak i taneczną…
Czytaj więcej

Skip to content