Category Archives: Szkoła Podstawowa aktualności

LAUREACI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Moja bezpieczna droga do i ze szkoły”

Konkurs został skierowany do uczniów klas I – IV szkoły podstawowej. Jego głównym celem była edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach. Konkurs cieszył się  dużym zainteresowaniem. Złożone prace plastyczne wykonane były różnymi technikami. Uczniowie, przedstawiając swoją drogę do szkoły, uwzględnili znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, elementy odblaskowe…
Czytaj więcej

INFORMACJA

Dyrektor ZPO w Krzywaczce przypomina, że wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli można składać do 30 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.


Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że w okresie nauki zdalnej pedagog szkolny prowadzi konsultacje dla uczniów i rodziców na terenie szkoły w dniach:

poniedziałek: 14.00 – 15.00
środa: 10.00 – 13.00
piątek:  10.00 – 13.00


Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD

Jak uczyć się w efektywny sposób, szybciej czytać i więcej zapamiętywać? Jak organizować czas i osiągać planowane cele? Jak szybko i łatwo uczyć się języków obcych? Odpowiedzi na te pytania uczniowie znajdą w nowym cyklu edukacyjnym TVP VOD „Techniki nauki”. Programy prowadzą eksperci, trenerzy i wykładowcy, którzy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić…
Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

od poniedziałku 9 listopada 2020 r. uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane przez wychowawców na dziennik elektroniczny.


 

Platforma  Microsoft Teams dla uczniów klasy 1-3

strona logowania: https://www.office.com/

W razie problemów proszę kontaktować się na email:  pomoc@zpokrzywaczka.onmicrosoft.com

 

Korzystamy z aplikacji Teams.

Oglądnij podane niżej filmy, a dowiesz się jak  posługiwać się platformą Teams i jak przesyłać zadania.

Obsługa Microsoft Teams z poziomu ucznia

https://www.youtube.com/watch?v=FRAjhDD0Ws4&ab_channel=MarcinWo

Jak odrabiać pracę domową w Microsoft Teams

https://www.youtube.com/watch?v=XtbywQjW5OQ


 

Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) dni 12 i 13 listopada
(tj. czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce


 

Szanowni  Rodzice

Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje,

że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870

z dniem 26 października wprowadza się następującą organizację pracy ZPO :

 1. Przedszkole Samorządowe sprawuje opiekę na dotychczasowych zasadach, w godzinach 7:00 – 17:00.
 2. Uczniowie klas I – III odbywają naukę w szkole , w przydzielonych salach lekcyjnych, wg dotychczasowego podziału lekcji.
 3. Świetlica szkolna sprawuje opiekę na dotychczasowych zasadach, w godzinach 7:30 – 17:00.
 4. Stołówka szkolna wydaje obiady dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III przebywających w szkole.
 5. Nauczanie zdalne obowiązuje uczniów klas IV – VIII począwszy od 26 października 2020 roku z uwzględnieniem następujących zasad:
  • Lekcje prowadzone są w/g  obowiązującego podziału godzin z obowiązującym w szkole rozkładem przerw międzylekcyjnych;
  • Lekcje prowadzone będą na platformie MS Teams;
  • Podstawowym kanałem informacyjnym pozostaje dziennik elektroniczny.

 

 

Dyrektor ZPO w Krzywaczce
Mirosław Chmiel

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MAGIA TEATRU – LALKA TEATRALNA” 2020

Tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magia teatru – lalka teatralna”, którego organizatorem jest Zielonogórski Ośrodek Kultury,  ma swój finał! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród laureatów konkursu już po raz czwarty znalazła się uczennica naszej szkoły Zofia Topka, zajmując II miejsce. Jak co roku, konkurs cieszył się  ogromnym zainteresowaniem, wspaniałe i oryginalne prace napłynęły z całej…
Czytaj więcej

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2020

10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego.  Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmiało: „Zdrowie psychiczne dla wszystkich. Większa inwestycja – większy dostęp”. Oczywiście chodzi głównie o to, by rządy zwiększyły nakłady finansowe na opiekę psychologiczno – psychiatryczną. Jednak hasło to może realizować w swoim życiu każdy z nas. Nawołuje…
Czytaj więcej

Skip to content