Archiwum kategorii: Szkoła Podstawowa aktualności

Świąteczna Paczka 2018

Drodzy Darczyńcy Wzorem lat ubiegłych organizujemy w naszej szkole akcję charytatywną „Świąteczna Paczka 2018”. Naszą pomoc adresujemy do osób samotnych i rodzin oczekujących wsparcia. Zbieramy , jak co roku,  artykuły żywnościowe i środki czystości. Akcja trwa od 03- 14 grudnia 2018r., a dary przyjmowane są w sekretariacie szkoły w godzinach do 8.00 do 15.00. Rozwożenie paczek...
Czytaj więcej

Andrzejki 2018- fotorelacja

 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav

Cele priorytetowe Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na rok szkolny

Zintegrowany Plan Działania na rok szkolny 2018/2019 Cele priorytetowe  Zintegrowanego Planu Działania na rok szkolny 2018/2019
 • Podnoszenie standardów bezpieczeństwa , w tym zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkole
 • Ochrona uczniów przed agresją, przemocą psychiczną i fizyczną w środowisku szkolnym, „Szkoła bez przemocy”, „ Szkoła bezpieczna w Sieci”...
Czytaj więcej

Szkolna akcja profilaktyczno – edukacyjna pod hasłem: „Nasz głos: NIE! PAPIEROSOM”

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest  zawsze w trzeci czwartek listopada. Dzień ten ma już ponad 40-letnią tradycję, w Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Ideą tego dnia, jest zachęcanie palaczy do zerwania z nałogiem. W szkole corocznie podejmujemy tę tematykę, mając na uwadze kształtowanie wśród dzieci  i młodzieży prawidłowych postaw zdrowotnych. Nasze działania...
Czytaj więcej

Regionalny konkurs plastyczny „Jak unikać uzależnień”

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Tematyka prac konkursowych dotyczyła profilaktyki alkoholizmu, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń HIV     i AIDS. Konkurs skierowano do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. W szkolnym etapie wyżej wymienionego konkursu najlepszymi pracami okazały się prace: Julii Szarzyńskiej (klasa V...
Czytaj więcej