Co dzieci wiedzą o bezpieczeństwie?- zajęcia edukacyjne w klasie II

Przy wsparciu starszych koleżanek  z gimnazjum oraz pani Katarzyny  Gaweł zorganizowano i przeprowadzono w klasie II  zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa.. Działanie to było kontynuacją projektu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, realizowanego  w ubiegłym roku szkolnym. Celem zajęć, w tym warsztatów plastycznych było powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach społecznych. Przypomniano najważniejsze zasady obowiązujące małoletnich na drodze, podczas zabawy,  a także pobytu w szkole. Zwrócono również uwagę na bezpieczeństwo dzieci w sieci i w czasie kontaktu z nieznajomym. Zajęcia urozmaicono zabawami dydaktycznymi oraz mini-quizem, a zakończono akcją plakatową. Szczegóły z wydarzenia  w szkolnej fotogalerii.

 

Pedagog

Małgorzata Miś

 

Comments are closed.

Skip to content