Dni wolne od zajęć

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce uprzejmie informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla szkoły podstawowej:

12 XI
13 XI
4 I
5 I
25 V
26 V
27 V
4 VI


Comments are closed.

Skip to content