„ Edukacja, promocja i profilaktyka zdrowia jamy ustnej- wizyta uczniów klas I-III szkoły podstawowej w gabinecie stomatologicznym Stomatologia E7

W Centrum E7 przeprowadzono dla uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej jednorazowe zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki stomatologicznej i zasad prawidłowej higieny jamy ustnej. Głównym celem realizowanego projektu edukacyjno-profilaktycznego „Uśmiech na 6, a nawet na 7” była edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia jamy ustnej, w tym utrwalenie właściwych nawyków higienicznych obniżających częstotliwość występowania próchnicy u dzieci w wieku szkolnym. Wizyta adaptacyjna obejmowała nieodpłatny przegląd stomatologiczny wraz z informacją zwrotną dla rodziców oraz instruktaż prawidłowego szczotkowania zębów. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy zaświadczające o udziale w projekcie, mini-zestawy do higieny jamy ustnej  oraz pamiątkowe upominki. Mamy nadzieję ,że zainicjowane bezpośrednie działania edukacyjne wpłyną na podniesienie świadomości zdrowia jamy ustnej wśród dzieci, a tym samym zachęcą wszystkich do regularnych wizyt w gabinecie stomatologicznym.

W imieniu wychowawców klas I-III

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content