Finał akcji „Solidarność. Podaj dalej!”

21 marca, w Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, uczniowie klas V b oraz VI wysłali kartki pocztowe z przesłaniem solidarności do losowo wybranych osób.

Krótka wycieczka do Agencji Pocztowej w Krzywaczce stanowiła swoiste zakończenie kilkutygodniowej pracy w ramach prowadzonego przez Fundację Szkoła z Klasąeuropejskiego projektu Solidarność. Podaj dalej! Akcja ta opiera się na prostym pomyśle: jest jak wysłanie listu w butelce. Na pierwszej stronie kartek umieszczone są zdjęcia wybrane specjalnie z myślą o celu akcji, jakim jest zwiększanie świadomości różnorodności społecznej. Z kolei na drugiej stronie pocztówki uczestnicy zapisują własne wiadomości wyrażające solidarność, które tworzą podczas warsztatów pisarskich. Adresaci i adresatki mogą odpisać autorom i autorkom, wykorzystując załączoną kartkę zwrotną. Akcja uwrażliwia dzieci i młodzież, a także odbiorców pocztówek na różnorodność naszego społeczeństwa, zachęca też do refleksji nad własnymi poglądami oraz uprzedzeniami dotyczącymi statusu materialnego, stylów życia, migracji, relacji międzypokoleniowych i innych zagadnień (więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie organizatorów: https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/solidarnosc-podajdalej/ ).

Pierwszym etapem działań w programie było przeprowadzenie z uczniami zajęć na temat analizy i interpretacji obrazu – fotografii. Podczas lekcji plastyki oraz j. polskiego wychowankowie obejrzeli wybrane przez organizatorów akcji zdjęcia (fotografie można obejrzeć na stronie internetowej fundacji: http://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/2019-zdjecia_a4_solidarnosc-podaj-dalej.pdf), a także uczestniczyli w dyskusji na ich temat. Dzięki tym ćwiczeniom młodzież dostrzegła znaczeniową wielowymiarowość fotografii, mogła wymienić się poglądami oraz zmierzyć z własnymi stereotypami i uprzedzeniami. Ponadto wychowankowie nauczyli się dostrzegać i interpretować sensy zawarte w przekazach wizualnych – wszechobecnych we współczesnym świecie.

Kolejnym punktem projektu były warsztaty pisarskie, które miały za zadanie stymulować wyobraźnię i kreatywność młodych osób, a także wyzwolić emocje towarzyszące odbiorowi zdjęć poprzez przywołanie osobistych historii czy odwołanie się do wyznawanych wartości. Dzięki tym ćwiczeniom uczniowie zredagowali wiadomości – w różnej formie: tekstu, rysunku, schematu –a następnie zamieścili je na kartkach pocztowych.

Mamy nadzieję, że udział w tym programie edukacyjnym zwiększył świadomość młodych ludzi na temat różnorodności społecznej, dyskryminacji oraz różnych perspektyw widzenia rzeczywistości. Wierzymy, że przez napisanie i wysłanie własnej wiadomości bezpośrednio do nieznajomego adresata uczniowie zrozumieli wartość solidarności, równości, sprawiedliwości i szacunku.

Tekst opracowano, wykorzystując materiały organizatora akcji, Fundacji Szkoła z Klasą.

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację programu w naszej szkole:

mgr Małgorzata Susarska
mgr Tomasz Kukla

Comments are closed.

Skip to content