Gimnazjum w Krzywaczce w projekcie „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

 Nasze Gimnazjum w Krzywaczce przystąpiło do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w maju 2009 roku. Za podjęte inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w dniu 6 października 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” Edycja 2009-2011. W kolejnych latach udowadnialiśmy, że wizerunek bezpiecznej szkoły jest dla nas ważny, a podejmowane przedsięwzięcia służą minimalizowaniu zagrożeń. 18kwietnia 2011r. złożyliśmy wniosek o przedłużenie certyfikatu. Procedura zakończyła się audytem kontrolnym w dniu 10 maja 2011r. W dniu 13 października 2011r. uzyskaliśmy przedłużenie ważności certyfikatu „ Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na kolejne pięć lat, tj. na lata 2011-2016. W latach 2009-2012 koordynatorem ds. bezpieczeństwa na trenie szkoły była pani pedagog mgr Anna Cyrek. Od 2013r. do chwili obecnej funkcję szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa pełni pedagog mgr Małgorzata Miś. W bieżącym roku szkolnym pragniemy przedłużyć ważność w/w Certyfikatu, a tym samym uzyskać tytuł Lidera Projektu. W związku z tym podjęliśmy stosowne starania  związane z przygotowaniem wymaganej dokumentacji.

 

Szkolny koordynator projektu ZPB

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content