Gminne potyczki ortograficzne

 • Konkurs_ortograficzny_2016_2017_8
 • Konkurs_ortograficzny_2016_2017_9
 • Konkurs_ortograficzny_2016_2017_10
 • Konkurs_ortograficzny_2016_2017_1
 • Konkurs_ortograficzny_2016_2017_2
 • Konkurs_ortograficzny_2016_2017_3
 • Konkurs_ortograficzny_2016_2017_4
 • Konkurs_ortograficzny_2016_2017_5
 • Konkurs_ortograficzny_2016_2017_6
 • Konkurs_ortograficzny_2016_2017_7
 • Konkurs_ortograficzny_2016_2017_11

W dniu 31 marca 2017 roku  w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów  szkół podstawowych Gminy Sułkowice. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. W konkursie uczestniczyło szesnaścioro uczniów z czterech placówek oświatowych tj. z Sułkowic, Rudnika, Harbutowic i Krzywaczki. Pisali oni pełne  pułapek ortograficznych dyktando. Następnie rozwiązywali kilkustronicowy test. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali uczniowie z Sułkowic, zaś trzecie miejsce przypadło w udziale naszej uczennicy Emilii Janowskiej z klasy czwartej. Serdeczne gratulacje!!!

A.  Szary

Comments are closed.

Skip to content