Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy
o opiece zdrowotnej nad uczniami z 12.04.2019 r. przysługuje rodzicom prawo wyrażenia sprzeciwu wobec udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole. Sprzeciw rodzice mogą złożyć tylko w formie pisemnej do pielęgniarki środowiska nauczania
i wychowania w szkole lub w sekretariacie szkoły.

Comments are closed.