INFORMACJA

Szanowni Rodzice

Rada Rodziców przy ZPO w Krzywaczce zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłatę  ustalonych kwot na Komitet Rodzicielski.

Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców:

97 8589 0006 0170 0810 0043 0001

Przewodnicząca
Rady Rodziców
Agnieszka Rusek-Więcek


Comments are closed.

Skip to content